Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021

ΣΥΝ ΘΕΩ, ΘΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΘΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗ


When there’s nothing left but the fire in my chest and the air that fills my lungs
I’ll hold my tears and trade my years for a glimpse at kingdom come
On the other side of misery there’s a world we long to see
The strife we share will take us there to relief and sovereignty

Oh by god we’ll have our home again, by god we’ll have our home
By blood or sweat we’ll get there yet
By god we’ll have our home

In our own towns we’re foreigners now, our names are spat and cursed
The headline smack of another attack, not the last and not the worst
Oh my fathers they look down on me, I wonder what they feel
To see their noble sons driven down beneath a cowards heel

Oh by god we’ll have our home again, by god we’ll have our home
By blood or sweat we’ll get there yet
By god we’ll have our home

The way is dark, the road is lost, my eyes they strain to see
I struggle forth to find a friend to light the way for me
Oh brothers can you hear my voice or am I all alone
If there’s no fire to guide my way, then I will start my own

Oh by god we’ll have our home again, by god we’ll have our home
By blood or sweat we’ll get there yet
By god we’ll have our home

Oh by god we’ll have our home again, by god we’ll have our home
By blood or sweat we’ll get there yet
By god we’ll have our home