Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021

Επιμένουμε, μέχρι να καταλάβουν όλοι, το πόσο ΑΜΑΘΕΣΤΑΤΗ είσαι !!!


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ
Κ Α Ι
εδώ
[Τα πρώτα τρία (3) λεπτά τού ηχητικού].
=================


ἀμαθία: τὸ μὴ κατειδότα τι δοκεῖν εἰδέναι
(αμάθεια: το να νομίζης ότι γνωρίζης κάτι, ενώ στην πραγματικότητα δεν το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά)

ἀμαθία: τὸ μὴ κατειδότα τι δοκεῖν εἰδέναι
(αμάθεια: το να νομίζης ότι γνωρίζης κάτι, ενώ στην πραγματικότητα δεν το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά)

ἀμαθία: τὸ μὴ κατειδότα τι δοκεῖν εἰδέναι
(αμάθεια: το να νομίζης ότι γνωρίζης κάτι, ενώ στην πραγματικότητα δεν το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά)