Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2021

Ισραήλ: O υπουργός υγείας προδόθηκε από ανοιχτό μικρόφωνο


Περισσότερα, εδώ K A I εδώ.