Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021

ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ (ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΙΑΤΡΟΥ): Ο Καρκίνος της Ντόρας (που θα τον νικήσει σίγουρα) ήταν προγραμματισμένη απάντηση στην εκδίκηση του τραγουδιστή


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.