Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

Αφιερωμένο στους α κ α τ α δ α μ ά σ τ ο υ ς αναγνώστες και αναγνώστριές μας