Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021

Δεν πρόκειται περί αγραμμάτου, αλλά περί αλλοδαπού καταστηματάρχου, ο_οποίος... ... ... μετέχει... ... ... «τής ημετέρας παιδείας»... ... ...


Περισσότερα, εδώ K A I - Ο Π Ω Σ Δ Η Π Ο Τ Ε - ΣΤΗΝ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΙΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ, εδώ. Περάστε κι
από εδώ Κ Α Ι εδώ K A I εδώ [τι συνέβη στις 7 Νοεμβρίου;]