Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021

Κοκκαϊνομανής ανώτατος δικαστικός, φίλος τής Σακελλαροπούλου, έκανε... παρέα, με νεαρούς λάκτα - lovers...