Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022

«1.000.000.000 έτη φωτός» μπροστά το ιστολόγιο «Εσχάτη Γραμμή Ανασχέσεως»

Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.