Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022

Ανάλυση σε όλα τα μέτωπα στην Ουκρανία | Σάββας Καλεντερίδης