Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή 15 Απριλίου 2022

ΧΑΖΑΡΟΙ: ΤΟ ΠΥΟΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ


Μόνον η «Εσχάτη Γραμμή Ανασχέσεως» σάς τα λέει όλα...