Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο 30 Απριλίου 2022

Γ@μώ ΚΑΙ τον Βενιζελισμό, φίλε αναγνώστη, γ@μώ ΚΑΙ τον Αντι-Βενιζελισμό...


Περισσότερα, εδώ.