Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή 29 Απριλίου 2022

Η βρεττανική MI6, ειδοποίησε την Ουκρανία ότι, η Αγία Ρωσία προετοιμάζει αεραπόβαση στην Υπερδνειστερία και ναυτική απόβαση στη Ν. Βεσσαραβία


Περισσότερα, εδώ.