Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη 17 Μαΐου 2022

Κατ' ευθείαν στο 1:05:00 τού ηχητικού (συλλεκτική εκπομπή)


Ακούμε εδώ
(από το 1:05:00 τού ηχητικού και μετά)
και
διαβάζουμε εδώ, εδώ κι εδώ.

Τα αδέλφια Robert και Frederick Kagan

Η Victoria Nuland και ο Geoffrey Pyatt


Διαβάζουμε εδώ Κ Α Ι εδώ.