Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Πέμπτη 5 Μαΐου 2022

ΔΙΑΜΕΛΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ Η ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ - ΔΙΑΜΕΛΙΖΟΝΤΑΙ ΚΙ ΑΛΛΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΝΕΑ... «ΚΡΑΤΗ - ΕΟΖ» (ΘΡΑΚΗ - ΑΙΓΑΙΟ)


==============================
Περισσότερα, εδώ ΚΑΙ [εδώ, εδώ].