Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη 17 Μαΐου 2022

Πανάθλια κρατική διπλωματία και άριστες δημόσιες σχέσεις ΓΙΑ ΠΑΡΤΗ ΤΟΥ...

Περισσότερα, εδώ K A I εδώ.