Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Κυριακή 29 Μαΐου 2022

Δήλωση τσου - Tsunis: «Οι καλύτερες μέρες για την Ελλάδα είναι μπροστά» (αφού πρώτα συναντήθηκε με το νεο-εποχίτικο βοθρόλυμα, τον τουρκαλά...)

Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.

Γνωρίζετε τι σημαίνουν οι ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ «Πυρά Ανασχέσεως» κι «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων»;