Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Δευτέρα 13 Ιουνίου 2022

Ανέβηκε το ποσόν: Στα 140 εκατομμύρια ευρώ η περιουσία τού Τράγκα


Περισσότερα, εδώ K A I εδώ.