Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη 21 Ιουνίου 2022

Πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ (208.314.428,07 για την ακρίβεια...) το ΑΟΡΑΤΟ «Ταμείο Μολυβιάτη»...


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ Κ Α Ι εδώ.