Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022

Ο ΜΟΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΝ ΑΠΑΝΤΕΣ !