Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο 11 Ιουνίου 2022

ΤΑ ΧΡΕΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ