Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Γνωρίζετε τι σημαίνουν οι ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ «Πυρά Ανασχέσεως» κι «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων»;

Σάββατο 11 Ιουνίου 2022

ΤΑ ΧΡΕΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ