Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Σάββατο 18 Ιουνίου 2022

ΧΥΔΑΙΟΙ ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΛΟΒΟΤΟΜΗΜΕΝΗ Ε.Ε.


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.