Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022

Μέχρι και οι @ρχικ@ρ@προδοτ@ρ@δες τού κ@ρ@κερ@τ@, οι κουκουέδες, «κράζουν αγρρρίως» τον Παναγιωτόπουλο για την ΧΥΔΑΙΑ ΠΡΟΔΟΣΙΑ του...

Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.