Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022

Φίλης: Με τους Τούρκους, περάσαμε από την Υβριδική μορφή Πολέμου, στις Προπαρασκευαστικές επιχειρήσεις Πολέμου - Ουδείς αιφνιδιασμός υφίσταται