Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Κυριακή 19 Ιουνίου 2022

ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ (ΟΝΤΩΣ;) ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ !


Περισσότερα, εδώ K A I εδώ.