Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022

ΜΙΛΗΣΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ !