Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη 14 Ιουνίου 2022

Το «Όργανον» τού Αριστοτέλους, ως το «Σινικόν τείχος» τής Λογικής