Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η Γερμανία λόγω φυσικού αερίου


Περισσότερα, εδώ.