Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο 11 Ιουνίου 2022

«Τής... αεροναυμαχίας τού Midway» έχει να γίνη κάτω από το σύμπλεγμα τής Μεγίστης (Καστελλόριζο - Ρω - Στρογγύλη) ή ακόμη και πάνω στα νησιά ΜΑΣ

Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.