Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Σάββατο 11 Ιουνίου 2022

Δρ. Rebekka Leist: «Παρατηρούμε τεράστια υπογονιμότητα και ανησυχητικά ποσοστά αποβολών. Τα εμβόλια κατά του Covid έχουν απρόβλεπτες συνέπειες στην αναπαραγωγή. Κάτι φρικτό έρχεται στον δρόμο μας...»


Περισσότερα, εδώ.