Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Γνωρίζετε τι σημαίνουν οι ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ «Πυρά Ανασχέσεως» κι «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων»;

Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022

«1.000.000.000 έτη φωτός» μπροστά το ιστολόγιο «Εσχάτη Γραμμή Ανασχέσεως»