Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022

«1.000.000.000 έτη φωτός» μπροστά το ιστολόγιο «Εσχάτη Γραμμή Ανασχέσεως»