Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Σάββατο 23 Ιουλίου 2022

Από τον Νοέμβριο τού 2021 λέμε ότι, οι Ρώσοι θα απελευθερώσουν την Οδησσό και θα φθάσουν στην Υπερδνειστερία (όταν όλοι οι άλλοι, μάς έλεγαν πως δεν θα γίνη απολύτως τίποτε...)


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ Κ Α Ι εδώ.