Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

Γάκης: «Τα ποσοστά των γεννήσεων, μειώνονται - παγκοσμίως - μετά από την έναρξη τού μαζικού εμβολιασμού !»


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.