Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη 26 Ιουλίου 2022

Ξέρεις από Α Χ Α Ρ Ι Σ Τ Α τουρκαλβαναριά;