Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Γνωρίζετε τι σημαίνουν οι ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ «Πυρά Ανασχέσεως» κι «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων»;

Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022

Να, από κάτι τέτοια, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει !!!


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.