Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022

Να, από κάτι τέτοια, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει !!!


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.