Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Σάββατο 23 Ιουλίου 2022

Σάς έχουμε πη - πολλάκις - για το τι ΑΚΡΙΒΩΣ επέρχεται (και) στη Θράκη...


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.