Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Τρίτη 26 Ιουλίου 2022

Αιφνιδιαστική ρωσική επίθεση στην Οδησσό


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.