Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Γνωρίζετε τι σημαίνουν οι ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ «Πυρά Ανασχέσεως» κι «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων»;

Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022

Πετάξτε τες και διαβάστε κά'να βιβλίο τής προκοπής...

Περισσότερα, εδώ.