Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022

Πετάξτε τες και διαβάστε κά'να βιβλίο τής προκοπής...

Περισσότερα, εδώ.