Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Τρίτη 26 Ιουλίου 2022

Γιώργος Φίλης, Κώστας Γρίβας: Είναι το F-35 μια καλή λύση για την Ελλάδα;