Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

Το "TURKAEGEAN", ως συνέπεια των Πρεσπών και με ανάλογη συνέχεια με το Μακεδονικό