Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022

«Έτσι ξαφνικά», 18χρονη πρωτοετής Ναυτικός Δόκιμος, από υψηλό πυρετό...

Περισσότερα, εδώ.