Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη 2 Αυγούστου 2022

Μόνον το 20% των όπλων, που στέλνονται από τους βεβλαμμένους τής Δύσεως, καταλήγει στον Ουκρανικό στρατό... Με το υπόλοιπο 80%, γίνεται λαθρεμπόριο...