Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022

Στα 200 μέτρα (και πολλά λέμε...) μένει ΚΑΙ το αργόμισθο πασοκόσκυλο («όλοι δικοί μας είσαστε» μέσα εκεί στις... 11 «Ε»ΥΠ κατακαημένεεε...) - ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟ AMERICA ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ... [ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΡΔΟΒΟΥΛΩΜΑ ΦΥΣΙΚΑ...]

Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.


Κι εσύ λαέ κ@ρ@μ@λ@κισμένε...