Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022

ΔΙΑΣΗΜΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ, ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ...