Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022

Ξέρεις από κτήνη; Αποφασισμένα τα μογγολότουρκα, να ξεριζώσουν κάθετί το_Ελληνικό, από την Κωνσταντινούπολη !!! Προπαρασκευαστικές κινήσεις...


Περισσότερα, εδώ.