Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022

ΤΡΙΠΛΟ - ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΗ Η ΠΡΩΤΟΕΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΔΟΚΙΜΟΣ

Περισσότερα, εδώ K A I εδώ.