Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Γνωρίζετε τι σημαίνουν οι ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ «Πυρά Ανασχέσεως» κι «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων»;

Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022

Παναγιωτόπουλε, γνωρίζουμε άριστα τις προδοσίες σου και θα λογοδοτήσης...