Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Γνωρίζετε τι σημαίνουν οι ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ «Πυρά Ανασχέσεως» κι «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων»;

Κυριακή 14 Αυγούστου 2022

«Αυτός που επιλέγει τον ταπεινό βίο, διαθέτει προσανατολισμό στην καρδιά»...


Περισσότερα, εδώ.