Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο 20 Αυγούστου 2022

Τι λέει εδώ ο هاجَرَ * ρε Χίε;


Περισσότερα, εδώ.


* هاجَرَ, περισσότερα, εδώ.