Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022

Όλα τά 'χαμε, η Λατινοπούλου στο κόμμα τού «ιερού κ@λου» μάς έλειπε...