Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Κυριακή 14 Αυγούστου 2022

«Έτσι ξαφνικά», λέμε... «Θερίζει»... «θερίζει»...

Περισσότερα, εδώ.